LeintzGatzagawww.leintzgatzaga.com
disminuir fuente ampliar fuente

2019KO 2. HIRUHILEKO UR ETA ESTOLDERIA ZERBITZUAREN TASAREN ORDAINKETA EPEA ZABALIK

2019ko uztailaren 8ko Alkatetzaren Dekretuz 2019ko 2. Hiruhileko ur eta estolderia zerbitzuaren tasaren errolda onartu da eta Kontuhartzailetzan erakusgai egongo da 30 eguneko epean.

 
Epe horretan, errolda horren aurka errekurtsoak eta alegazioak tartejarri ahal izango dira.
 
Halaber, ordaintzeko borondatezko epealdia 2019-07-08an hasiko da eta 2019-09-09an bukatuko da.
 
Ordaintzeko lekuak eta moduak:
 
*Helbideratutako erreziboak, baimendutako finantza erakundeetan eta zergapekoak agindutako kontu korrontean zordunduko dira
 
*Helbideratu gabeko erreziboak, ostera, zergapekoak adierazitako zerga-helbideetara bidaliko dira, eta Finantza Erakunde kolaboratzaileetako bulegoetan, kutxazainetan, banku elektronikoetan edota ordainketa pasabidearen bitartez ordaindu ahal izango dira.
 
Borondatezko ordainketa epea amaitzean, ordainketa exekutiboari ekingo zaio, gainkarguak, berandutza interesak, eta hala balegokio, kostuak gehituz